Etiska regler

Jadestarot startades 2003 och eftersträvar alltid efter att förbättra servicen till både nya och gamla kunder. Som kund är du viktig.Det är viktigt att få veta vad du tycker, du hjälper oss i den strävan när du skriver och berättar hur du bedömer den hjälp som just du fått från kundservice. Jadestarot vill skapa och erbjuda goda förutsättningar för att agera ansvarsfullt och etiskt. Tystnadsplikt tillämpas.

Tidsbokning och kundtjänst Känner du att du vill anlita Jadestarot. Är du välkommen att först ringa eller skriva till kundtjänst och berätta om dina förväntningar. Kundtjänsten har ett svenskt 08-telefonnummer och kan nås från såväl fasttelefon som mobiltelefon. Personal hos kundtjänsten behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.

Minderåriga får ej ringa till Jadestarot Om operatör misstänker att kund inte är behörig användare av telefonabonnemanget avbryts samtalet omedelbart. Underårig, varmed avses person som ej fyllt 18 år, eller annan som utger sig vara underårig.

Kund bär ansvar för beslut kund fattar Tarotkorten är till en stor hjälp genom livets alla processer, men samtidigt kan tarotkorten bara ge råd och inte fattar några beslut åt dig. Dina val är dina egna beslut. Ansvaret kan inte läggas på någon annan än dig själv.

Har du ett sjukt djur, sök veterinärvård, eller om du själv är allvarligt sjuk så uppmanas du att söka sjukvård.

 

Här köper man inte grisen i säcken!! Jag arbetar professionellt som medium på Jadestarot sedan hösten 2003 och tar mitt yrke på stort allvar.Verksamheten Jadestarot eftersträvar alltid efter att agera ansvarsfullt och är jag alltid tillgänglig för mina kunder. Som kund är du alltid välkommen att först ringa till kundtjänsten innan du köper mina mediala tjänster.

Du som kund skall har du alltid rätt att först få (information om hur jag arbetar) stämma av din dina förväntningar innan du bokar en tid. Jag debiterar naturligtvis ingenting för detta kundtjänst samtal. Utan agerar ansvarsfullt i samförstånd med kunden. 

❤️Boka personlig  årstjärna

❤️ Ditt Födelsekort  100kr

❤️ Ditt Veckokort     100kr

❤️ Ditt Månadskort  100kr