Etiska regler

 Verksamheten startades 2003 och eftersträvar alltid efter att förbättra servicen till både nya och gamla kunder. Som kund är du viktig. Det är viktigt att få veta vad du tycker, du hjälper verksamheten  i den strävan när du skriver och berättar hur du bedömmer den hjälp du fått av kundservice. Det är viktigt att skapa och erbjuda goda förutsättningar för att agera ansvarsfullt och etiskt. Tystnadsplikt tillämpas.

Tidsbokning och kundtjänst Känner du att du vill anlita mina tjänster. Är du välkommen att först ringa eller skriva till kundtjänst och berätta om dina förväntningar. Kundtjänsten har ett svenskt 08-telefonnummer och kan nås från såväl fasttelefon som mobiltelefon. Personal hos kundtjänsten behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.

Minderåriga får ej ringa till Jadestarot Om operatör misstänker att kund inte är behörig användare av telefonabonnemanget avbryts samtalet omedelbart. Underårig, varmed avses person som ej fyllt 18 år, eller annan som utger sig vara underårig.

Kund bär ansvar för beslut kund fattar Tarotkorten är till en stor hjälp genom livets alla processer, men samtidigt kan tarotkorten bara ge råd och inte fattar några beslut åt dig. Dina val är dina egna beslut. Ansvaret kan inte läggas på någon annan än dig själv.

Har du ett sjukt djur, sök veterinärvård, eller om du själv är allvarligt sjuk så uppmanas du att söka sjukvård.