Din nya coach


Jag som mentor och motivationscoach stödjer, vägleder och hjälper DIG vad gäller studievägledning, livskriser, relationsfrågor, självkänsla och andra utmaningar som livet ger oss ibland. Vad det beträffar personlig utveckling så bygger det arbetet mer på individuellt upplagda praktiska kognitiva coachingövningar där du får arbeta med dig själv.

Mitt sätt att coacha är lika mycket en attityd som en metod. För mig som motivationscoach handlar min metod om att stötta för uppnå ett bättre resultat. Coachning handlar om att hjälpa en klient att uppfylla sina mål, genom att sätta upp delmål och slutmål, uppmuntra och även att ställa frågor.

Coachning inkluderar inte den givna lösningen på ditt problem utan innebär att inspirera(dig)klienten till att lösa problemen på egen hand. Jag hjälper dig att sätta upp en plan för att uppnå målen och motiverar dig till att fullfölja dem.

Det har även blivit vanligare att tala om coachning i arbetslivet, särskilt i situationer och yrken som är starkt fokuserade på resultat eller skapande. Välkommen att pröva på erbjudande!

Under ditt första telefonmöte får du som klient tillfälle att förklara vad din målsättning är och därefter väljs en metod som enligt forskning har effekt på den problematik du lider av, upplägget skräddarsys alltid enligt klientens behov.

Motivationscoachning, själavård samt stödvägledning är ett samlingsbegrep för alla typer av samtal, vars syfte är ett ge stöd åt en person som mår själsligt eller psykiskt dåligt. Dessutom erbjuder jag jobbcoachning, hjälp med att söka efter jobb och praktikplats.

HSP-HÖGKÄNSLIGA PERSONER & ORKIDÉ BARN Erbjuder dig vägledning med syftet att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster. HSP Personlighet är en person med förhöjd psykisk, fysisk och emotionell känslighet och mottaglighet för intryck. Hsp (High sensitive person) kan vara både ljud och ljuskänsliga. Lär dig dina styrkor. Se din sensitiva begåvning som en stor GÅVA och inte begränsning i vardagen! Jag Erbjuder vägledning med syftet att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, både känslor och tankemönster. Bokningar och anmälan är bindande. Tystnadsplikt tillämpas!

Ett för många framgångsrikt sätt att skapa personlig utveckling och lärande är att skaffa sig en mentor. Det finns stor nytta med att ha en erfaren mentor att bolla idéer och diskutera sin egen utveckling med. För många mentorer är relationen minst lika givande som för adepten.
Det är adeptens behov och mål som är i fokus i mentorskapet. Därför är det viktigt att adepten till att börjar med funderar på varför hon eller han behöver en mentor. Vad är det personliga syftet och vad vill du få ut av relationen?

Swishnr. 072 333 2554 kundtjänst 08 58244212

Betallinje 19,90 per minut Tel: 0939-1015888 

Rutiner kring bokning av återkommande samtal

Direkt efter avtalstecknande tar Mentor Coaching fram en uppdrags- specifikation som beskriver projektets mål, omfattning, innehåll, leveranstidpunkter, kostnadsram och förutsättningar. Dokumentet innehåller även en övergripande tidplan, för att säkerställa att klientens behov och önskemål kontinuerligt tillgodoses.