Att leva med HSP PERSONLIGHETSDRAG

/image.jpegNej jag är ingen Drama Queen !

HSP (Highly sensitive person), eller högkänslighet, är inte en diagnos eller en sjukdom utan ett medfött personlighetsdrag. Det som kännetecknar högkänsliga personer är att de har ett känsligare nervsystem än andra och att de har särskilt lätt för att bli överstimulerade. Detta beror på att högkänsliga personers hjärna fungerar lite annorlunda – den filtrerar inte yttre stimuli som andra utan tar in fler detaljer som dessutom bearbetas på ett djupare plan. Därför behöver högkänsliga mer tid på sig än andra för att smälta alla intryck.

Lär dig Undvika vissa miljöer

Jag och flera kollegor med HSP bevakar forskning på högkänslighet och jag kan berätta här några framträdande egenskaper hos många av oss högkänsliga.

– Vi Undviker helst stökiga miljöer, så som fotbollsmatcher, köpcentrum, diskotek, större samlingsplatser, pratiga möten, långa föredrag, stökiga bostadsområden med skrikande ungar eftersom de snabbt gör oss utmattade.

- Många högkänsliga blir egenföretagare för att själva kunna styra över innehållet i arbetet , raster och intensitet.

-Det är viktigt att välja ett yrke som passar ens personlighetsdrag OCH ALLTID FÖRSÖKA I DEN MÅN DU KAN SKRÄDDASY PRAKTISKA ÅTERKOMMANDE RUTINER I DITT LIV EFTER DINA HÖGKÄNSLIGA BEHOV.

-För dem HSP som inte arbetar hemifrån är det vanligt att de åker bil eller promenerar eller cyklar till jobbet, inte för motionen skull utan för att vi inte orkar med miljön i bussar och i tunnelbanan.

-Allt fler av HSP undviker alkohol och väljer bort tv:n och många av oss kan till och med ha svårt att se på film eftersom det ofta är för snabba sekvenser och för högljudd.

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV OCH DIN HÖGKÄNLIGA SIDA

Eftersom forskning visar att vi med HSP löper en större risk för att drabbas av utmattningar och depressioner är det särskilt viktigt att lyssna till sina behov som högkänslig.  Om du med HSP lär Känna hur din Högkänslighet fungerar kan det vara en styrka som inte begränsar dig i din vardag.

– Sinne för detalj är en framträdande egenskap hos HSP och känsligheten för detaljer kan ju många gånger vara superbra.

- Du kan komma ihåg hur mycket som helst och analysera det fokuserat och på en djup nivå.

Känslighet eller högkänslighet?

Högkänslighet kan ofta misstas för blygsel eller rädsla. Men de är inlärda beteenden som inte ingår i själva personlighetsdraget. Däremot kan högkänsliga som inte växer upp i en miljö som präglas av förståelse och hänsyn utveckla såväl blygsel, rädsla som depressioner.


Det finns ju många människor som är särskilt känsliga på olika sätt, till exempel lättrörda, sårbara eller empatiska. Betyder det att de är högkänsliga? Nej, inte nödvändigtvis. Även fast många högkänsliga personer kan tillskrivas ovanstående egenskaper finns det en som måste till för att man ska kunna tala om HSP: de är alla högreceptiva, det vill säga tar in fler detaljer än andra. Det kan i förlängningen göra att en HSP slutar vara medkännande efter en tid i sociala sammanhang och få ett starkt behov av att dra sig undan.

 

STÖTA BORT SIN OMGIVNING- VILJA FLY UNDAN

Upplevelsen av överbelastning kan variera mellan högkänsliga personer. Andra vanliga upplevelser är trötthet, utmattning, ökad kontroll behov, ökad hjärtrytm, svettningar, nervositet, svårighet att svara på tilltal och det kan bli svårt att ta emot närkontakt och svårt tänka klart.

Gemensamt är upplevelsen av att man ofrivilligt stöter bort andra eller vill dra sig undan. Drivkraften kan vara så stark att det känns som man faktiskt är tvungen att fly från det som orsakar överbelastningen.
– Det där kan omgivningen ha svårt att hantera. Det kan framstå som otrevligt när en högkänslig person slutar engagerar sig eller slutar svara på tilltal eller verkar sitta försjunken i sina egna tankar, särskilt eftersom andra är vana vid att DU tidigare kanske varit mer närvarande och intresserad än andra. Det är inte populärt att alltid vara den som går först från festen.


6 saker att tänka på för dig som är högkänslig

1. Undvik stökiga miljöer. Känn efter vilken stimulansnivå du mår bra av och försök anpassa din tillvaro efter den. Mår du dåligt av stora fester – undvik sådana. Du behöver inte gå bara för att du känner att det förväntas av dig.

2. Försök att hitta ett jobb som passar ihop med ditt personlighetsdrag. Många högkänsliga blir egenföretagare för att själva kunna styra sina dagar. Undvik öppna kontorslandskap och jobb som är kaotiska. 70 procent av alla högkänsliga är dessutom introverta och bör kanske undvika väldigt sociala jobb.

3. Berätta för familj och vänner. Det är bra att omge sig med människor som förstår dina behov. Nästan var femte person är högkänslig – så det finns många som du. En högkänslig person som växer upp i en förstående miljö löper inte större risk än andra att få psykiska problem.

4. Tillåt dig själv att fly. Stanna inte kvar i en situation bara för att det förväntas av dig. Om du är överstimulerad längre perioder riskerar du din hälsa. Lyssna till dina egna behov.

5. Om du får problem – sök hjälp. Studier har visat att högkänsliga löper större risk att drabbas av depressioner. Men de har både enklare att gå in i en depression och att ta sig ur den. Högkänsliga är nämligen mer mottagliga för terapi än andra. De kan drabbas hårdare av negativa upplevelser, men är ofta bättre på att sedan bearbeta dem.

6. Tänk på att du har en superkraft! Det är inte alltid enkelt att leva ett liv som HSP, men det finns massor av fördelar. Högkänsliga är högreceptiva, det vill säga de lägger märke till mer detaljer och nyanser i både sin fysiska och emotionella miljö. Det betyder att du kan utveckla ett rikare inre liv och samtidigt vara mer närvarande i din fysiska miljö. Konsnärer och musiker är bevisat oftare högkänsliga än resten av befolkningen.

 

 

 

23 apr 2016